UNV KRANT //NOVEMBER//2020//   


Jack de Vries benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Veteraneninstituut

Nieuwsbericht | 19-11-2020 | Bron Defensie.

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten heeft drs. Jack de Vries (52) per 1 januari 2021 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut. Dat is gedaan in overleg met de partijen die gaan samenwerken in het instituut, dat op die datum start.

De Vries is geen onbekende in het veteranenlandschap. Hij was van 2007 – 2010 staatssecretaris van Defensie in het kabinet Balkenende IV en verantwoordelijk voor onder meer personeel (veteranen), materieel en de ICT van Defensie. Na zijn staatssecretariaat werd de Vries in 2011 directielid van het communicatieadviesbureau Hill + Knowlton Strategisch. Sinds 2 jaar is hij als CEO verantwoordelijk voor alle Nederlandse activiteiten van de internationaal opererende organisatie.

De Vries: “Ik ben zeer vereerd met deze benoeming. De waardering en de zorg voor onze veteranen zijn van groot belang. Gelukkig zijn we dat in Nederland steeds meer gaan zien. Het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut gaat dat nog meer versterken en het is mooi dat ik daaraan mag bijdragen.”

Ook na zijn periode als staatssecretaris is De Vries betrokken gebleven bij het werk van Defensie. Hij is reserveofficier bij het 1 CMI commando en geeft gastcolleges aan diverse Defensie-opleidingen.

 unvkrant1 10 2020

Belangrijke stap

Voor Bijleveld is deze benoeming een belangrijke stap. “Door het samenvoegen van 6 organisaties voor veteranen in 1 organisatie, het Nederlands Veteraneninstituut, ontstaat meer ruimte voor innovatie en zijn we sneller in staat om op nieuwe ontwikkelingen in veteranenland te reageren. Ik denk dat Jack de Vries daar als voorzitter van de Raad van Toezicht een belangrijke bijdrage aan kan leveren.”

Het Nederlands Veteraneninstituut is een nieuwe landelijke organisatie voor alle veteranen en het resultaat van de samenvoeging van nu nog 6 separaat werkende organisaties voor veteranen. Samengevoegd worden het Veteraneninstituut, stichting de Basis (de aanbieder van onder meer maatschappelijk werk voor veteranen) de afdeling Zorgcoördinatie van APG, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de coördinatie nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform en de stichting Nederlandse Veteranendag.

Door deze samenvoeging wordt alle kennis, kracht en kunde op het gebied van veteranenzaken gebundeld en ontstaat 1 loket voor veteranen en de samenleving. Het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut start op 1 januari 2021.

  

Bauer nieuwe voorzitter NAVO-Militair Comité

Nieuwsbericht | 09-10-2020 | Bron Defensie

Luitenant-admiraal Rob Bauer is verkozen tot de nieuwe voorzitter van het NAVO-Militair Comité. Het comité maakte vanmiddag bekend de voorkeur te geven aan Nederlands Commandant der Strijdkrachten (CDS) boven zijn Poolse ambtgenoot, generaal Rajmund Andrzejczak.

Luitenant-admiraal Rob Bauer tijdens een bezoek aan Nederlandse troepen in het Malinese Gao in oktober 2017.

Nu de keuze op Bauer is gevallen, gaat hij zich inzetten voor de 3,2 miljoen militairen van het bondgenootschap. Wat hem betreft is de belangrijkste taak van het NAVO-Militair Comité om ervoor te zorgen dat de geüniformeerde mannen en vrouwen goed zijn uitgerust voor hun essentiële taak: het beschermen van het bondgenootschap.

unvkrant2 10 2020Samen sterker

“Ik vind het een enorme eer dat ik ben gekozen. Ik ga deze uitdaging graag aan op dit belangrijke moment voor de NAVO. Het zijn tijden van politieke machtsverschuivingen en complexe bedreigingen en veiligheidsuitdagingen. Die vragen om een eensgezinde alliantie. Om de fundamentele overtuiging dat je samen sterker staat. Samen eenheid tonen en de bereidheid tot verdediging. Samen de NAVO versterken door te zorgen voor reactievermogen, paraatheid en capaciteit”, aldus de CDS, die zijn functie voor de zomer van 2021 overdraagt om voor de NAVO aan de slag te gaan.


 
Nationale Veteranenbegraafplaats geopend


Wat gaat 2021 ons brengen

  

unvkrant3 10 2020Bron: Nationale Veteranenbegraafplaats. 

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in Loenen de Nationale Veteranenbegraafplaats geopend. De begraafplaats ligt naast het Nationaal Ereveld Loenen waar oorlogsslachtoffers begraven liggen. Het initiatief is een langgekoesterde wens van veel veteranen.

Uit onderzoek onder de 115.000 Nederlandse veteranen is gebleken dat er behoefte is aan een aparte begraafplaats voor veteranen en eventueel hun partners. Volgens de voorzitter van de begraafplaats, Seger van Voorst tot Voorst vinden veel militairen de verbondenheid en saamhorigheid zo belangrijk dat ze in de nabijheid van hun  collega's begraven willen worden. 

Iedereen die op de Nationale Veteranenbegraafplaats ter aarde wordt besteld, krijgt dezelfde staande steen. Van Voorst tot Voorst: "Je betaalt zelf. Wij bieden de steen aan als in een soort bruikleen." Er is ruimte voor 900 overledenen. Tevens voorziet de begraafplaats in een plek om as uit te strooien. En er is een herdenkings- en educatieruimte, gebouwd voor zowel de Nationale Veteranenbegraafplaats als het Nationaal Ereveld. Dit centrum beschikt onder meer over een aula en een tentoonstellingsruimte waar de verhalen van oorlogsslachtoffers en veteranen centraal staan. 

 

U ziet hierboven staan wat gaat 2021 ons brengen, Een ongewisse situatie. Wij als bestuur hopen dat de achter ons liggende periode zo spoedig mogelijk tot het verleden behoort. Allen waren we aan huis gebonden, onze vergaderingen konden niet doorgaan en de saamhorigheid werd geweld aangedaan door COVID 19. Laten we hopen dat 2021 ons weer samenbrengt en dat we samen kunnen komen om gezamenlijk, onder het genot van een hapje en een drankje, de verhalen weer kunnen oppakken.

In 2021 zijn nog een aantal zaken onzeker zoals, Wageningen, de Nederlandse Veteranendag en onze bijeenkomsten. We weten niet wanneer we weer bij elkaar kunnen komen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren als de situatie weer normaal is.

De Jaarlijkse contributie is € 30,- de penningmeester verzoekt u om de contributie over te maken op bankrekening NL 59 INGB 0002642305.

 Gelieve voor 1 februari 2021. Bij voorbaat dank.

 

Tot slot: Het bestuur wenst u allen een fijne kerst en een voorspoedig en gezond 2021

Uw Voorzitter M. P. van den Broecke.          


  Veteranenzorg, brief van de minister van defensie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaalunvkrant4 10 2020

Den Haag, 2 november 2020

Tijdens het VAO van 30 juni 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 89, item 40) is de motie van het lid Kerstens c.s. ingediend (Kamerstuk 35 300 X, nr. 79). Deze motie is aangenomen op 2 juli jl. (Handelingen II 2019/20, nr. 91, item 22) en roept op de budgettaire onderrealisatie van de Veteranendag 2020 opnieuw te bestemmen ten behoeve van veteranen. In reactie op deze motie kan ik u het volgende melden.

Uit contact met het Nationaal Comité Veteranendag is gebleken dat uit de budgettaire onderrealisatie van de afgelopen Veteranendag 680.000 euro beschikbaar is. Aan de grote veteranenorganisaties zoals het Veteraneninstituut en het Veteranenplatform en aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in zijn rol als Inspecteur der  Veteranen, is gevraagd om voorstellen te doen om deze gelden te bestemmen ten behoeve van veteranen. Uit deze voorstellen heb ik een keuze gemaakt die past bij de doelstelling van de Nederlandse Veteranendag, namelijk de maatschappelijke erkenning en waardering van de veteraan. In concreto zal ik het budget aan de volgende voorstellen toedelen:

  1. De aanschaf van de Veteranenvlag en een eerste gratis uitgifte van deze vlag aan overheidsinstellingen, zoals gemeenten en ministeries en veteranenorganisaties, -ontmoetingscentra, etc.
  2. Een financiële bijdrage aan het project ‘vernoemen van bruggen en viaducten’. Het veteranenplatform heeft dit initiatief gesteund. De eerste zeven bruggen en viaducten zijn dit jaar vernoemd. Het vervolg bestaat uit het vernoemen van nog eens 50 bruggen en viaducten in de komende 2 jaren.
  3. Een tegemoetkoming in de kosten van activiteiten die veteranen organiseren in Veteranenontmoetingscentra, inloophuizen of anderszins. De Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten (OVA) krijgt het beheer over deze gelden.
  4. Een presentje voor alle geregistreerde veteranen in Nederland om hen een hart onder de riem te steken in deze Covid-19-crisis.
  5. De aanschaf van een kledingpakket voor alle vrijwilligers (ca. 300 veteranen) die zich inzetten voor het educatief programma “Veteraan voor de klas”.
  6. Een eenmalige bijdrage aan de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen voor de inrichting van een fonds van waaruit de aanschaf van grafstenen wordt gefinancierd voor veteranen die aldaar begraven gaan worden. In de veteranenota 2020 – 2021 zal ik u rapporteren over de uitvoering en resultaten van de alternatieve aanwending van deze gelden.

De minister van Defensie,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten


Voor oudere publicaties klik hier