rienvandenbroecke

Rien van den Broecke, voorzitter UNV
ErelidRené Verkuylen, Vice voorzitter
Det. Cdn. Wageningen/NLVD Den Haag

klaasorsel

Klaas Orsel, secretaris
Erelid en lid van verdiensten

nuldelijnscoordinator
G. Storteboom, Secretaris a.i.
Det. Cdn. Wageningen/NLVD Den Haag
John Schollen

John Schollen, penningmeester

johnsnackers
 
John Snackers, PR/V en website
Lid van verdiensten

nuldelijnder
Algemeen bestuurslid: Guido Ouwerkerk