rienvandenbroecke

Rien van den Broecke (voorzitter adviseur tot ledenvergadering 2021)
Erelid

klaasorsel

Klaas Orsel (voorzitter a.i. tot de ledervergadering 2021)
Erelid en lid van verdiensten

nuldelijnscoordinator
G. Storteboom (secretaris 2021)
Det. Cdn. Wageningen/NLVD Den Haag
John Schollen

John Schollen (penningmeester 2021)

johnsnackers
 
John Snackers (PR/V en website)
Lid van verdiensten

nuldelijnder

René Verkuylen (leden administrateur 2021)
Det. Cdn. Wageningen/NLVD Den Haag
Algemeen bestuurslid: Guido Ouwerkerk