WELKOM OP DE WEBSITE VAN

UNIE VAN NEDERLANDSE VETERANEN
Aangesloten bij Conféderation Européene des Anciens Combattants (C.E.A.C.)

Doel van de vereniging:

  • Het waarborgen van het saamhorigheidsgevoel van hen die in de krijgsmacht of koopvaardij dienen of gediend hebben, die deelgenomen hebben aan het verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, of hebben deelgenomen aan vredesacties in Europees of internationaal verband.
  • Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking op nationaal, Europees en internationaal niveau, met organisaties van oud-strijders met aanverwante doelstellingen.
  • De behartiging van de materiele en immateriele belangen en hulpverlening, zowel collectief als individueel, zoveel mogelijk in samenwerking met gelijkgerichte organisaties en instellingen.
  • Het bijdragen van het verkrijgen van erkenning van de status "veteraan".
  • Het ijveren voor een blijvend eren en op waardige wijze gedenken van de gevallenen.

Indien u interesse heeft in het lidmaatschap van de UNV stuurt u dan een email naar:

Een van Nederlands bekendste militaire verschijningen is niet meer.
Generaal b.d. Ted Meines overleed zaterdagmorgen 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd.
Hij gold als voorvechter voor erkenning van en goede zorg aan veteranen. 

Foto: Ministerie van Defensie
 
Meines loopbaan bij de Koninklijke Landmacht begon met een uitzending naar Indonesië tijdens de politionele acties. Direct na zijn terugkeer in 1950 richtte hij naar Brits voorbeeld het Veteraan Legioen Nederland (VLN) op. Deze organisatie zou na een serie fusies uitgroeien tot het Veteranenplatform. Tegenwoordig de belangrijkste belangenbehartiger van oud-strijders.
Na zijn pensioen midden jaren zeventig wijdde Meines zich volledig aan het veteranendossier. Hij had daarbij machtige medestanders zoals minister Wim van Eekelen (Defensie) die hij als jonge militair nog lesgaf, persoonlijke vrienden die doorstroomden tot in de top van de krijgsmacht en vooral prins Bernhard.
Zijn lange vriendschap met hem eindigde met een opdracht op het sterfbed in Soestdijk.
“Ted, ik kan niet meer, maar jij wel”, sprak de prins tegen de generaal b.d. En dat is wat hij tot het laatst toe deed.